top of page

Missie & visie

De missie van onze club is eerst en vooral zoveel mogelijk mensen samenbrengen. Door ze samen te brengen zorgen we ervoor dat we op alle niveaus en leeftijden ploegen kunnen vormen die op recreatieve basis of in competitie volleybal spelen.

Als tweede pijler willen we bouwen op onze jeugd. Door onze jeugd goed te begeleiden bouwen we op termijn aan sterke seniorenploegen. Respect en fairplay vormen daarin een essentieel element.

Om dit te bereiken willen we een aangepast kader creëren. Dit bestaat enerzijds uit een uniek clubgevoel (met al onze activiteiten voorop) en anderzijds uit een financieel gezonde club waarbij we erop waken dat de uitgaven ten allen tijde gedekt worden door voldoende inkomsten.

 

Om onze missie te realiseren hebben we een praktische visie (projectplan) ontwikkeld. Het project bestaat in essentie uit vijf opeenvolgende stappen. De eerste stap houdt in dat we trachten een sterk trainersteam uit te bouwen. Trainers zijn immers de hoeksteen van elke ploeg, gezien ze ervoor zorgen dat iedereen binnen die ploeg op een hoger niveau kan getild worden.

De tweede stap volgt uit de eerste, namelijk  doordat onze jeugd een sterke opleiding geniet, wordt er sterke sportieve en mentale spelers en speelsters gevormd. Sterke spelers hebben een sterke jeugd tot gevolg, wat in een volgende stap op termijn sterke seniorenploegen oplevert. Als laatste en kers op de taart volgen (hopelijk) mooie resultaten…

visie.jpg

Respect & fairplay

  • Volleybal is een teamsport, hetgeen betekent dat je team iets kan bereiken door tolerantie en inzet.

  • Je eigen bijdrage en houding is bepalend. Je kunt elkaar duperen of stimuleren.

  • Felle kritiek op medespelers wordt niet gewaardeerd, wel opbouwende kritiek.

  • Schuttingtaal door spelers, coaches en aanwezige ouders is niet acceptabel. Een ieder heeft de verplichting een ander daar op te wijzen.

  • Schoppen, slaan, spugen naar de tegenstander of medespeler wordt niet getolereerd.

  • Positief gedrag ten opzichte van de scheidsrechter staat voorop, ook als je denkt dat hij partijdig is.

  • Na afloop van de wedstrijd bedankt de aanvoerder de scheidsrechter, wordt er altijd “afgegroet” en bij verlies wordt de tegenpartij gefeliciteerd.

  • Alcohol en roken gaan niet samen met sport. Wij zullen dit gebruik dan ook ontmoedigen.

  • Geen enkele vorm van soft- en harddrugs wordt toegestaan.

  • Fairplay staat bij onze vereniging hoog aangeschreven. Overtredingen kunnen ernstige blessures veroorzaken, daarom is een goede zelfbeheersing van de spelers van belang.

11_edited_edited.jpg
bottom of page